/ Bài viết mới
Views 474 | Ngày 22 tháng 7 năm 2017 | Django
Django là một web framework miễn phí mã nguồn mở được viết bằng Python. Django sử dụng mô hình Model-View-Control (MVC). Django được phát triển bởi Django Software Foundation(DSF) – một tổ chức phi lợi nhuận độc lập.

Views 128 | Ngày 22 tháng 7 năm 2017 | Raspberry
Raspberry là gì? Raspberry Pi là một seri các máy tính chỉ có một board mạch kích thước chỉ bẳng một thẻ tín dụng, được phát triển tại Anh bởi Raspberry Pi Foundation với mục đích thúc đẩy việc giảng dạy về khoa học máy tính cơ bản trong các trường học và các nước đang phát triển

Views 191 | Ngày 22 tháng 7 năm 2017 | Webdynpro ABAP
Web Dynpro for ABAP or Web Dynpro for ABAP (WD4A, WDA) is the SAP standard UI technology for developing Web applications in the ABAP environment. It consists of a runtime environment and a graphical development environment with special Web Dynpro tools that are integrated in the ABAP Workbench (SE80).

Views 224 | Ngày 24 tháng 7 năm 2017 | SmartForms
SAP Smart Forms dùng để phát triển các biểu mẫu/báo cáo trong hệ thống sap có thể in với số lượng lớn. Smart Forms hỗ trợ in bằng máy in, fax, e-mail or xuất ra file xml. Smart Forms được SAP giới thiệu vào năm 1998 để khắc phục những hạn chế trong SAP Script. Smart Forms có thể dễ dàng phát triển, duy trì hơn SAP Script

Views 5086 | Ngày 25 tháng 7 năm 2017 | ABAP Basic
ABAP (Advance Business Application Program) là ngôn ngữ lập trình để phát triển ứng dụng trên hệ thống SAP R/3

Views 1101 | Ngày 18 tháng 8 năm 2017 | ABAP Basic
Data Dictionary (DDIC): Là các kiểu dữ liệu được định nghĩa và lưu trữ trong hệ thống SAP R/3. Bao gồm các đối tượng: Data Domainx, Data Elements, Tables, Structures, Views. Được định nghĩa trong Tcode SE11.

Views 339 | Ngày 25 tháng 8 năm 2017 | ABAP-TIPs
Giới thiệu cách sử dụng Tcode SHDB để recording một chức năng trong SAP GUI: SU01(tạo user)

Views 560 | Ngày 28 tháng 8 năm 2017 | ABAP-TIPs
Khi thao tác với bảng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của bảng trên nhiều giao dịch khác nhau, SAP R/3 cung cấp các Lock Object, để lock một hoặc nhiều bản ghi của bảng.

Views 297 | Ngày 03 tháng 9 năm 2017 | Node. JS
Tìm hiểu về Node Js cơ bản ----------------------------- Bài viết này đã giới thiệu sơ qua về NodeJS cũng như một số ưu điểm, nhược điểm và những trường hợp nên, không nên sử dụng NodeJS. Ở phần sau tôi sẽ giới thiệu về NodeJS với socket.io và ứng dụng chat cơ bản sử dụng socket.io với HTML và JavaScript.

Views 1462 | Ngày 04 tháng 9 năm 2017 | Node. JS
Cài đặt NodeJS cũng khá đơn giản nhưng đôi khi xảy ra một số lỗi mà nếu chưa từng gặp thì sẽ rất khó giải quyết. Tiếp theo series về NodeJS cụ thể là bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt NodeJS trên bốn nền tảng phổ biến và cách khắc phục những lỗi thường xảy ra.

Views 1211 | Ngày 10 tháng 9 năm 2017 | ABAP Basic
Chương trình report là chương trình để rút trích các dữ liệu mong muốn từ CSDL và hiển thị dữ liệu theo định dạng cần thiết.

Views 481 | Ngày 13 tháng 9 năm 2017 | ABAP-TIPs
Đệ quy (tiếng Anh: recursion) là phương pháp dùng trong các chương trình máy tính trong đó có một hàm tự gọi chính nó. Đây là bài giới thiệu sử dụng sử dụng hàm đệ quy trong một chương trình ABAP

Views 339 | Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | ABAP-TIPs
Chỉnh sửa, thay đổi hàm chuẩn của SAP

Views 302 | Ngày 22 tháng 9 năm 2017 | ABAP-TIPs
Cách tạo database views trong SAP ABAP từ một hoặc nhiều bảng với điều kiện dữ liệu lấy dữ liệu

Views 984 | Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | Java
Solid là gì – Áp dụng các nguyên lý soild để trở thành lập “Coder – Cứng ”

Views 309 | Ngày 02 tháng 10 năm 2017 | ABAP-TIPs
ABAP Search Help (F4 Help): Elemetary Search Felp và Collective Search Help

Views 257 | Ngày 16 tháng 10 năm 2017 | Java
Series solid cho thanh niên code cứng

Views 278 | Ngày 16 tháng 10 năm 2017 | Java
Series Solid cho thanh niên code cứng

Views 269 | Ngày 24 tháng 10 năm 2017 | Java
Đây là đây là bài viết thứ 3 trong series “SOLID cho thanh niên code cứng”. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Liskov Substitution Principle – Nguyên lý Thay Thế Lít Kốp (LSP).

Views 191 | Ngày 24 tháng 10 năm 2017 | Java
Đây là đây là bài viết thứ tư trong series “SOLID cho thanh niên code cứng”. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Interface Segregation Principle – Nguyên lý phân tách interface.

Views 209 | Ngày 24 tháng 10 năm 2017 | Java
Chào mừng các bạn đến với bài viết cuối cùng trong series SOLID. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Dependency Inversion Principle – Nguyên lý Đảo Ngược Sự Phụ Thuộc.

Views 358 | Ngày 02 tháng 11 năm 2017 | Django
Sitemap là file xml trong website, giúp cho các công cụ tìm kiếm như google search, bing, yahoo search…tìm hiểu về cấu trúc và lập chỉ mục tìm kiếm trong website của bạn. Khái niệm về sitemap thì các bạn có thể xem tại sitemaps.org

Views 1590 | Ngày 09 tháng 11 năm 2017 | Django
Tạo website với django framework, thần tốc với django

Views 316 | Ngày 18 tháng 11 năm 2017 | Django
Hướng dẫn cài đặt OS Centos 7 trên máy ảo VMware 12, làm VPS ảo thực hành deployment sản phẩm code web app, oracle database ...

Views 1404 | Ngày 30 tháng 11 năm 2017 | Python
Tạo môi trường ảo làm việc với python trên hệ điều hành Window

Views 211 | Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | Raspberry
SSH Client trên Raspberry linux, remote tới Linux Server Ubuntun, Centos, Redhat,...

Views 272 | Ngày 02 tháng 1 năm 2018 | Raspberry
Remote SSH Raspberry qua mạng WAN sử dụng Hamachi network

Views 242 | Ngày 04 tháng 1 năm 2018 | Django
Sau khi các migration table vào database, muốn tạo lại table

Views 614 | Ngày 27 tháng 4 năm 2018 | Raspberry
Enable SSH trên Raspberry PI 3 không cần màn hình

Views 657 | Ngày 27 tháng 4 năm 2018 | Raspberry
Raspberry, Python, IOT

Views 507 | Ngày 11 tháng 5 năm 2018 | Python
Cách dùng Python 2.7 và 3.6 trên Window

Views 479 | Ngày 15 tháng 7 năm 2018 | Python
Logging là một module của python được cộng đồng phát triển giúp cho việc debug, log lỗi, ghi log trở nên đơn giản và tiện dụng trong Python

Views 100 | Ngày 13 tháng 9 năm 2018 | Java
Thread Programming đang được sử dụng rộng rãi do nhiều lợi ích của nó mang lại. Tuy nhiên một vấn đề lớn của Thread Programming đó là vấn đề đồng bộ hoá hay synchronization

Views 388 | Ngày 18 tháng 9 năm 2018 | ABAP Basic
Class-Method Import Excel To Internal Table

Views 134 | Ngày 20 tháng 9 năm 2018 | ReactJS
Giới thiệu về ReactPropTypes trong ReactJS. Một cách để định nghĩa kiểu dữ liệu của các props

Views 226 | Ngày 20 tháng 9 năm 2018 | ReactJS
Những bài học để lập trình reactjs

Views 191 | Ngày 07 tháng 11 năm 2018 | ABAP-TIPs
Select-Option From To

Views 143 | Ngày 15 tháng 12 năm 2018 | ABAP Basic
Đọc file CSV trên server sang Internal table động, file csv, internal table, sap abap

Views 170 | Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | ABAP Basic
Run Script trên OS, sap abap, abap basic, system command, Run Operation System Commands

Views 188 | Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | ABAP Basic
BTEs – Business Transaction Events, sap abap, FIBF, BERE

Views 154 | Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | Node. JS
học về FeathersJS + Angular2 làm ứng dụng chat realtime

Views 173 | Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | Node. JS
Xây dựng backend, Rest API và Socket để làm ứng dụng chat realtime

Views 154 | Ngày 03 tháng 1 năm 2019 | Node. JS
Xây dựng frontend với Angular 2

Views 137 | Ngày 03 tháng 1 năm 2019 | Raspberry
forget password raspberry, quên mật khẩu login vào raspberry, centos 7, mount

Views 133 | Ngày 04 tháng 1 năm 2019 | ABAP Basic
Sap abap code version: Sử dụng hệ thống quản lý request để quản lý version code khi lập trình...

Views 41 | Ngày 27 tháng 2 năm 2019 | ABAP Basic
Cách tạo tcode cho table Maintenance, sm30

Views 44 | Ngày 02 tháng 3 năm 2019 | ABAP Basic
Try catch SAP ABAP

Views 28 | Ngày 19 tháng 3 năm 2019 | ABAP Basic
SAP Query - Overview, SQ03, SQ02, SQ01

Load more
Python
Django
Raspberry
ABAP Basic
Webdynpro ABAP
SAP
SmartForms
Adobe Forms
ABAP-TIPs
Node. JS
Java
ReactJS