ABAP Performance Series - Các TIPs cải thiện performance trong lập trình ABAP

Sept. 30, 2019 | 724 views

ABAP Performance Series - Các TIPs cải thiện performance trong lập trình ABAP

ABAP là ngôn ngữ nghiệp vụ, nên rất dễ viết, viết kiểu gì chương trình nó cũng chạy. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp mọi người cần chú ý đến performance của chức năng. Đặc biệt là các chức năng báo cáo. Sau đây là một số tip cần chú ý để performance của hệ thống được tốt hơn(chỉ áp dụng với SAP S\R3 không HANA còn HANA thì no biết).

  • Đọc dữ liệu bảng thì không nên sử dụng SELECT * đặc biệt các bảng nhiều trường nhiều dữ liệu thì không bao giờ SELECT *
  • Trong mệnh đề WHERE của câu SELECT thì cố gắng sử dụng bộ key của bảng
  • Nếu không sử dụng được key của bảng trong mệnh đề WHERE của câu SELECT thì sử dụng các cột được đánh INDEX
  • Với các bảng dữ liệu nhiều thì không nên sử dụng CORRESPONDING FIELDS trong SELECT
  • Luôn dùng BIRNARY SEARCH trong READ TABLE( nhưng chú ý internal phải được sort)
  • Không bao giờ SELECT join quá 3 bảng
  • Luôn check internal table phải có dữ liệu trước khi sử dụng FOR ALL ENTRY trong SELECT
  • Không sử dụng LOOP lồng LOOP
  • Không SELECT trong LOOP( nội dung này đã cũ với SAP HANA)

 Trên đây là các tip cơ bản về performance trong coding ABAP. Về cơ bản là cũng giống các ngôn ngữ khác đã code là phải ngọn ngàng sạch sẽ tinh tươm. Còn code bốc mùi thì ai cũng có thể dính =)).

Trong các bài tiếp theo của series ABAP Performance mình viết về một số nội dung mình hay gặp phải trong quá trình ăn nằm với SAP-ABAP, cũng như 1 số T-code, công cụ để code được ngon hơn.