Giới thiệu SmartForms

July 24, 2017 | 275 views

SAP Smart Forms dùng để phát triển các biểu mẫu/báo cáo trong hệ thống sap có thể in với số lượng lớn. Smart Forms hỗ trợ in bằng máy in, fax, e-mail or xuất ra file xml.

Smart Forms được SAP giới thiệu vào năm 1998 để khắc phục những hạn chế trong SAP Script. Smart Forms có thể dễ dàng phát triển, duy trì hơn SAP Script

Kiến trúc của Smart Forms

Tcode: smartforms