Select-Option From To

Nov. 7, 2018 | 255 views

Làm abap lâu lâu, giờ mới để ý việc tạo tham số select-option dạng "From-To" trong abap report, thời trẻ trâu mới làm toàn define hai paramter =)).

DATA: GW_DATE TYPE SY-DATUM.

SELECT-OPTIONS:
S_DATE FOR GW_DATE NO-EXTENSION OBLIGATORY DEFAULT '20150831' TO SY-DATUM.

Note lại để nhớ cho lâu vậy.

Kết quả:

select-option From To
Select-Option From To

 

Create Database View in ABAP DDIC

Sept. 22, 2017

22-09-2017
351
Search Help(F4 Help)

Oct. 2, 2017

02-10-2017
393
Enhancement Function module

Sept. 18, 2017

18-09-2017
413