Python 2.7 và Python 3.6 trên Window

Ngày 11 tháng 5 năm 2018 | 507 views

Chạy  Python 2.7 và 3.6 trên Window

Bạn đang dùng python 2.7, giờ muốn chạy cả python 2.7 và 3.6 trên window.

Cài đặt

Nếu trên máy bạn đã cài python 2.7 thì chỉ thực hiện cài thêm python 3.6  . Thực hiện cài đặt theo các option mặc định.

Kiểm tra version của phiên bản Python hiện tại

py --version

Kết quả:

Python 3.6.5

Bắt đầu với trình thông dịch của python 2.7

py -2

Thực hiện cài các gói pip sử dụng python 2.7

py -2 -m pip install virtualenv

Khởi tạo môi trường ảo sử dụng python 2.7

py -2 -m virtualenv .

Sau đó bạn activate môi trường python ảo "activate", để chạy script python trong môi trường ảo(ví dụ với django)

py manage.py runserver

 

Bắt đầu với trình thông dịch của python 3.6

py -3

Thực hiện cài các gói pip sử dụng python 3.6

py -3 -m pip install virtualenv

Khởi tạo môi trường ảo sử dụng python 2.7

py -3 -m virtualenv .

Sau đó bạn activate môi trường python ảo "activate", để chạy script python trong môi trường ảo(ví dụ với django)

py manage.py runserver
Sử dụng Logging trong Python

Ngày 15 tháng 7 năm 2018

15-07-2018
478
Virtualenv tạo môi trường ảo trong Python

Ngày 30 tháng 11 năm 2017

30-11-2017
1404