Python vs Raspberry

April 27, 2018 | 3509 views

Làm việc với Python trên Raspberry

Để bắt đầu với các dự án IOT make by you trên raspberry cách đơn giản nhất các bạn sử dụng gói thư viện GPIO + python.

Về ngôn ngữ lập trình Python, thì đây là 1 ngôn ngữ kịch bản dễ hiểu, lập trình như viết văn, các bạn có thể search Google là ra rất nhiều trang guide.

Sau khi đã có thể SSH với PI, các bạn có thể làm việc với PI qua ssh và thực hiện các step để thiết lập môi trường Python trên PI

Step 1: Cập nhật các gói mới nhất cho OS

$sudo apt-get update && apt-get upgrade

 

Step 2: Cài đặt PIP cho Python(PIP thì đừng hỏi ;) )

$sudo apt-get install python-dev && apt-get install python-pip

 

Step 3: Để làm việc với Python thì không thể thiếu Virtualenv (link: install virtualenv)

$sudo pip install virtualenv

 

Vậy là các bạn đã thiết lập xong môi trường phát triển Python cho các dự án IOT của mình trên Raspberry, thật đơn giản

Raspberry là gì?

July 22, 2017

22-07-2017
514
SSH client trên Raspberry

Dec. 28, 2017

28-12-2017
605
Bắt đầu với Raspberry

June 7, 2019

07-06-2019
682