Python vs Raspberry

Ngày 27 tháng 4 năm 2018 | 504 views

Làm việc với Python trên Raspberry

Để bắt đầu với các dự án IOT make by you trên raspberry cách đơn giản nhất các bạn sử dụng gói thư viện GPIO + python.

Về ngôn ngữ lập trình Python, thì đây là 1 ngôn ngữ kịch bản dễ hiểu, lập trình như viết văn, các bạn có thể search Google là ra rất nhiều trang guide.

Sau khi đã có thể SSH với PI, các bạn có thể làm việc với PI qua ssh và thực hiện các step để thiết lập môi trường Python trên PI

Step 1: Cập nhật các gói mới nhất cho OS

$sudo apt-get update && apt-get upgrade

 

Step 2: Cài đặt PIP cho Python(PIP thì đừng hỏi ;) )

$sudo apt-get install python-dev && apt-get install python-pip

 

Step 3: Để làm việc với Python thì không thể thiếu Virtualenv (link: install virtualenv)

$sudo pip install virtualenv

 

Vậy là các bạn đã thiết lập xong môi trường phát triển Python cho các dự án IOT của mình trên Raspberry, thật đơn giản

Giới thiệu Raspberry

Ngày 22 tháng 7 năm 2017

22-07-2017
87
SSH client trên Raspberry

Ngày 28 tháng 12 năm 2017

28-12-2017
165
Cách Remote SSH Raspberry qua mạng WAN Hamachi

Ngày 02 tháng 1 năm 2018

02-01-2018
211