Virtualenv tạo môi trường ảo trong Python

Nov. 30, 2017 | 7289 views

Cài đặt và sử dụng Virtualenv trên Window và Linux

Virtualenv là một công cụ để xây dựng môi trường độc lập khi phát triển với Python. Đó là một cách tuyệt vời để nhanh chóng kiểm tra các thư viện mới mà không làm lộn xộn các package có sẵn của bạn hoặc chạy nhiều dự án trên cùng một máy phụ thuộc vào một thư viện đặc biệt nhưng không phải cùng một phiên bản của thư viện đã có.

Để cài đặt Virtualenv các bạn thực hiện như sau:

Window (CMD) & Linux (Terminal)

pip install virtualenv

Sau khi Virtualenv được cài đặt các bạn có thể thực hiện tạo môi trường ảo:

virtualenv .

Hoặc

virtualenv <tên thưc mục>

Sau khi thực hiện xong các bạn sẽ thấy một thư mục chứa các thư viện của Python, các thư viện này sẽ kế thừa lại các thư viện mà bạn đã cài vào hệ thống.

Ngoài ra bạn còn có thể tạo ra một môi trường ảo sạch sẽ mà không kế thừa lại các thử viện mà các bạn đã cài vào hệ thống

virtualenv . --no-site-packages

Trên Window sẽ có các thư mục sau:

10/23/2017 02:47 PM  <DIR>     Include
11/29/2017 05:07 PM  <DIR>     Lib
11/29/2017 05:07 PM        60 pip-selfcheck.json
11/29/2017 05:41 PM  <DIR>     Scripts
11/29/2017 05:07 PM  <DIR>     tcl

Trên Linux

bin include lib lib64 pip-selfcheck.json

Như vậy là các bạn đã thực hiện xong việc cài đặt Virtualenv và tạo môi trường ảo làm việc với Python. Sau khi tao xong để làm việc với môi trường ảo chúng ta phải thực hiện activate cho môi trường ảo để làm việc trên đó

Thực hiện trên window vào thực mục Scripts

>activate

Thực hiện trên linux

$source bin/activate

Để thoát khỏi môi trường ảo đang làm việc các bạn thực hiên

Window

>deactivate

Linux

$deactivate