Quên mật khẩu login vào PI

Jan. 3, 2019 | 2045 views

Đẹp trời bị đau lưng, nằm nhà mở con PI ra chơi cho đỡ buồn, ai ngờ quên toi mật khẩu!!!

Lặn lội thân cò tìm cách để vọc đk, tìm đk mấy tip chỉ cách sửa file cmdline.txt, hí hửng thử ai ngờ trước dùng Etcher để burn OS cho PI thế là cắm vô con window nó ko nhận thẻ nhọ.

Người nông dân phải làm sao. À người nông dân còn có con máy ảo chạy Centos thế là đành phải thử fdisk -l

trước khi cắm thẻ của Raspberry

 Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   2099199   1048576  83 Linux
/dev/sda2     2099200  209715199  103808000  8e Linux LVM

sau khi cắm thẻ Raspberry

 Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   2099199   1048576  83 Linux
/dev/sda2     2099200  209715199  103808000  8e Linux LVM

 Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdc1      8192    97889    44849  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdc2      98304  30277631  15089664  83 Linux

Ồ nó đây rồi vậy mà thằng "Bill Gate" cùi bắp ko thấy.

Người nông dân mount vô thôi, thằng bạn tên Tùng mount thành Bi - Tùng vậy

sudo mkdir /media/pitung

sudo mount /dev/sdb1 /media/pitung

Rồi giờ thì xem Bi thằng Tùng nó có những gì

ls /media/pitung
bcm2708-rpi-0-w.dtb   bcm2708-rpi-cm.dtb  bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb cmdline.txt  fixup_cd.dat fixup_x.dat kernel.img    overlays   start.elf
bcm2708-rpi-b.dtb    bcm2709-rpi-2-b.dtb bcm2710-rpi-cm3.dtb    config.txt   fixup.dat   issue.txt  LICENCE.broadcom start_cd.elf start_x.elf
bcm2708-rpi-b-plus.dtb bcm2710-rpi-3-b.dtb bootcode.bin       COPYING.linux fixup_db.dat kernel7.img LICENSE.oracle  start_db.elf

cmdline.txt đây rồi

Thấy lưng hơi đau rồi đấy, nhưng cần phải vào đk con PI đã. How To reset your password?

Step1: Open the file 'cmdline.txt' and add 'init=/bin/sh' to the end. This will cause the machine to boot to single user mode.

sudo nano /media/pitung/cmdline.txt

 

thêm init=/bin/sh vào thôi.

Xong rồi cắt Bi thằng Tùng đi thôi

sudo umount /media/pitung

Step11: Cắm thẻ vào Raspberry triển tiếp. Lúc này raspberry sẽ login ở chế độ root, để đổi pass cho pi

passwd pi

Nếu gặp lỗi

passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
mount -o remount, rw /

Nếu nó báo ko mount được thì chúng ta gõ lại lần nữa

mount -o remount, rw /

oke là sẽ đổi được passwd,

Step111: Cần thực hiện sync để đồng bộ

sync
exec /sbin/init

sau khi đổi password xong thì cần phải khôi phục lại file cmdline.txt thì các bước làm như trên chúng ta bỏ phần thêm vào là được.

Done

Raspberry là gì?

July 22, 2017

22-07-2017
495
SSH client trên Raspberry

Dec. 28, 2017

28-12-2017
579
Bắt đầu với Raspberry

June 7, 2019

07-06-2019
645