/ Raspberry
Views 78 | Ngày 03 tháng 1 năm 2019 | Raspberry
forget password raspberry, quên mật khẩu login vào raspberry, centos 7, mount

Views 506 | Ngày 27 tháng 4 năm 2018 | Raspberry
Enable SSH trên Raspberry PI 3 không cần màn hình

Views 596 | Ngày 27 tháng 4 năm 2018 | Raspberry
Raspberry, Python, IOT

Views 251 | Ngày 02 tháng 1 năm 2018 | Raspberry
Remote SSH Raspberry qua mạng WAN sử dụng Hamachi network

Views 193 | Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | Raspberry
SSH Client trên Raspberry linux, remote tới Linux Server Ubuntun, Centos, Redhat,...

Views 113 | Ngày 22 tháng 7 năm 2017 | Raspberry
Raspberry là gì? Raspberry Pi là một seri các máy tính chỉ có một board mạch kích thước chỉ bẳng một thẻ tín dụng, được phát triển tại Anh bởi Raspberry Pi Foundation với mục đích thúc đẩy việc giảng dạy về khoa học máy tính cơ bản trong các trường học và các nước đang phát triển

Python
Django
ABAP Basic
Webdynpro ABAP
SAP
SmartForms
Adobe Forms
ABAP-TIPs
Node. JS
Java
ReactJS