Python 2.7 và Python 3.6 trên Window

May 11, 2018 | 2464 views

Chạy  Python 2.7 và 3.6 trên Window

Bạn đang dùng python 2.7, giờ muốn chạy cả python 2.7 và 3.6 trên window.

Cài đặt

Nếu trên máy bạn đã cài python 2.7 thì chỉ thực hiện cài thêm python 3.6  . Thực hiện cài đặt theo các option mặc định.

Kiểm tra version của phiên bản Python hiện tại

py --version

Kết quả:

Python 3.6.5

Bắt đầu với trình thông dịch của python 2.7

py -2

Thực hiện cài các gói pip sử dụng python 2.7

py -2 -m pip install virtualenv

Khởi tạo môi trường ảo sử dụng python 2.7

py -2 -m virtualenv .

Sau đó bạn activate môi trường python ảo "activate", để chạy script python trong môi trường ảo(ví dụ với django)

py manage.py runserver

 

Bắt đầu với trình thông dịch của python 3.6

py -3

Thực hiện cài các gói pip sử dụng python 3.6

py -3 -m pip install virtualenv

Khởi tạo môi trường ảo sử dụng python 2.7

py -3 -m virtualenv .

Sau đó bạn activate môi trường python ảo "activate", để chạy script python trong môi trường ảo(ví dụ với django)

py manage.py runserver