Upload/Download với CG3Z/CG3Y

Oct. 25, 2019 | 544 views

Upload/Download với CG3Z/CG3Y

Trong quá trình làm việc với hệ thống SAP ERP, bạn có nhu câu upload/download file lên một thư mục nào đó của server. Thì có thể sử dụng tcode CG3Z/CG3Y do SAP cung cấp khỏi phải code chi cho mẹt.

Tuy nhiên để sử dụng được 2 Tcode này bạn phải có được đường tuyệt đối của thư mục/file muốn upload/download. Để có được các thư mục cần thiết trên server bạn có thể liên hệ với đồng chí Basis trong team.

Tcode Upload CG3Z:

Tcode download CG3Y: