ABAP Performance Series - ABAP Test Cockpit(ATC)

Oct. 1, 2019 | 645 views

ABAP Performance Series - ABAP Test Cockpit(ATC)

Một trong những công cụ đầu tiên mình muốn giới thiệu là ABAP Test Cockpit(ATC). Đây là một công cụ SAP cung cấp để check code trong ABAP cũng như một số unitest cơ bản cho chương trình ABAP. Khi thực hiện chạy ATC cơ bản thì SAP sẽ đưa gia các khuyến cáo cơ bản của chương trình gặp phải: Performance, cú pháp chưa chuẩn, dòng lệnh khai báo lỗi thời hay chưa ...vv

Như vậy chúng ta có thể sử dụng ATC để check qua một lượt các khuyến nghị về performance mà SAP đưa ra:

  • SELECT ko sử dụng điều kiện WHERE
  • Trong điều kiện WHERE không sử dụng các trường perimary key
  • ...vv

 Ví dụ sử dụng ATC chạy kiểm tra cho một function module từ menu (program, class...tương tự):

Click vào dòng thông báo để xem chi tiết nội dung các khuyến cáo SAP đưa ra.

PS: Trên đây tip cơ bản sử dụng ATC cho mục đích check performance của chương trình. Để tìm hiểu thêm về ATC cho development các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây rất đầy đủ và hữu ích