Tạo Shortcut SAP Logon

July 26, 2019 | 615 views

Tạo shortcut cho tcode SAP logon

[Lọ mọ] thấy có phần tạo shortcut của saplogon khá tiện nếu phải thường suyên sử dụng 1 transaction code nào đó của SAP.

Vậy làm sao để tạo shortcut?

Ví dụ bạn là admin của hệ thống thường suyên phải sử dụng chức năng SU01, bạn có thể tạo shortcut ngay ở màn hình SAP logon.

Đầu tiên mở SAP logon chọn chuột phải vào shortcut, Add New Entry

Tiếp theo nhập các thông tin login, transaction code, thông tin hệ thống ví dụ như hình sau đó chọn Next

Tiếp theo để thông tin mặc định của hệ thống, và chọn Finish

Vậy là bạn đã tạo xong shortcut cho Tcode SU01 ở màn hình SAP logon

Để sử dụng, chúng ta click vào shortcut vừa tạo, hệ thống yêu cầu nhập password cho user đã điền ở bước trên. Tạo shortcut khá hữu ích