Search Help(F4 Help)

Oct. 2, 2017 | 1078 views

Tạo Search Help trong ABAP

Search help là các object trong SAP ABAP được sử dụng trên các trường trên màn hình giúp chúng ta tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện nhất định từ các bảng hoặc view trong SAP R/3

Để tạo search help trong ABAP chúng ta sử dụng tcode SE11, có 2 loại search help:

  • Elementary search help: Là kiểu search help cơ bản tìm kiếm trên một nguồn dữ liệu nhất định.
  • Collective search help: Là kiểu search help tập hơp từ nhiều Elementary search help nên có thể tìm kiếm cùng 1 giá trị trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau

Sau đây là các bước để thực hiện tạo search help: Elementary và Collective

Elementary Search Help

Vào Tcode SE11, nhập tên của của search help, sau đó nhấn Create

Chọn Elementary search help

Nhập Description cho search help

Nhập Selection method: Ở đây có thể là một bảng hoặc một view

Mục Dialog Type: Là cách hiển thị màn hình search help, có 3 kiểu

  • Display value immediatey: Hiển thị ngay kết quả dữ liệu của search help nếu tập dữ liệu vài chục bản nghi

  • Display value restriction: Hiển thị hộp thoại nhập các trường tìm kiếm giá trị của search help: Thường sử dụng với tập dữ liệu có nhiều bản nghi, như vậy chúng ta có thể giới hạn giá trị trả ra của search help

  • Dialog depends on set of values: Là tổng hợp của hai kiểu trên, nếu số lượng bản nghi của tập dữ liệu <= 100 thí nó hiển thị ngay danh sách giá trị của search help, nếu > 100 thì nó hiển thị dialog các trường tìm kiếm

Mục Enhanced Option: Giúp hỗ trợ tìm kiếm dạng text, hoạc dùng function module để điều khiển Search help (Nội dung này mình sẽ thực hiện một ví dụ riêng)

Mục Parameter: Là các trường giúp hỡ trợ tìm kiếm ra giá trị của search help phần này quan trọng nhất là mục Exp: Là giá trị của search help được trả ra, ngoài ra còn có LPOS, SPOS là vị trí hiển thị của các paraneter, Default value giá trị trị mặc định cho trường Parameter

 

Collective search help

Cho phép chúng ta tìm kiếm dữ liệu trên nhiều Elementary search help, cũng vào SE11 như trên

Sau đó nhập nội dung Description,

Search help parameter: Đây là giá trị trả ra của collective

Sau đó chúng ta nhập tab include search helps, là mục nhập nhiều các search help đơn

Tiếp theo chọn 1 searh help đơn và nhấn Param. Assignment để copy các giá trị trả ra từ các search help đơn

Chọn Parameter cần copy

 Kết quả

 

PS: Việc sử dụng search help, thì chúng ta có định nghĩa trong chương trình hoặc trong structure, table, data element các bạn đón đọc trong các tutorial tiếp theo