Create Database View in ABAP DDIC

Sept. 22, 2017 | 737 views

Tạo Database Views

Trong bài giới thiệu về Abap Dictionary(DDIC) mình đã nói qua về khái niệm database view, database view thì đối với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thì đều hỗ trợ nó cung cấp cho ta khung nhìn trên nhiểu bảng khác nhau tại một view, ý nghĩa và tác dụng của nó thì hẳn các bạn đã biết.

Trong SAP ABAP thì chúng ta tạo như nào?

Tip này mình sẽ hướng dẫn cách tạo database view từ 1 bảng hoặc từ 2 bảng:

Tạo database view trên một bảng:

Ví dụ này mình sử dụng bảng DFKKKO chứa dữ liệu header của Open item Accounting, chúng ta cần lấy những cột OPBEL, XBLNR, BLART, STORB với điều kiện:

  • Dữ liệu XBLNR <> NULL
  • Dữ liệu BLART = PC
  • Dữ liệu STORB = NULL

Như ở bài Abap Dictionary(DDIC) thì chúng ta cũng đã biết là sử dụng Tcode SE11 để định nghĩa Database view

Vào Tcode SE11 tạo database view với tên : ZVI_00501_001, sau đó bấm nút Create

Sau đó chọn type của view là Database View

Nhập thông tin mô tả cho view

Với ví dụ này thì chúng ta chỉ cần thông tin dữ liệu trên một bảng nên không cần relationship, các bạn chọn trường của bảng cần hiển thị trên view, sau khi chọn các field cần lấy vào view thì nhấn Copy

Tạo điều kiện lấy dữ liệu cho view, thực hiện tạo điều kiện lấy dữ liệu trên 3 cột như ví dụ trên: Operation, Comparison Value, AND/OR

Cuối cùng là save và active cho view

Xem kết quả các bạn có thể nhấn vào nút  và Exceute hoặc vào Tcode SE16n nhập tên view và nhấn Execute


Tạo database view trên nhiều bảng

Ví dụ mình sử dụng bảng DFKKKO và DFKKOP: một bảng lưu thông tin header của Open item accounting và một bảng lưu thông tin Item của Open Item Accounting, hai bảng này được join (trong database view thì kiểu join là inner join) qua hai trường mandt và opbel

Giả sử chúng ta cần lấy dữ liệu các cột

  • DFKKKO-OPBEL
  • DFKKKO-BLART với điểu kiện BLART = PC
  • DFKKKO-XBLNR với điều kiện XBLNR <> NULL
  • DFKKKO-STORB  với điều điện STORB = NULL
  • DFKKOP-OPUPK
  • DFKKOP-BETRW

Tương tự như các bước ở trên, ở phần join nhập điểu kiện inner join của hai bảng, nếu hai bảng có relationship với nhau thì chúng ta chỉ cần chọn relationship là ra được Join conditions, chúng ta nhập Join conditions trên hai trường là MANDT và OPBEL

Sau đó chọn cột cần hiển thị dữ liệu trên view từ hai bảng

Nhập điều kiện lấy dữ liệu từ hai bảng

Save/Active và kiểm tra lại kết quả

 

Ở đây Database view trong SAP ABAP chúng ta chỉ được phép xem dữ liệu mà không được chỉnh sửa dữ liệu