Reverse lại code trong SAP ABAP

Jan. 4, 2019 | 250 views

Quản lý version là điều kiện sống còn với 1 cod đơ, với các ngôn ngữ khác chúng ta có thể có nhiều cách và công cụ quản lý version như SVN, hay GitHUB.
Trong SAP đã cung cấp hản 1 bộ công cụ để quản lý version code cũng như chuyển code sang các hệ thống khác nhau, theo mình đánh giá nó vô mình mạnh mẽ dễ sử dụng
vì thằng này toàn đi mua của thằng khác về dùng, nên nó toàn mua hàng top =)).
Nếu nói về cả transport code của SAP thì hơi bị dài, nên bài này mình chỉ nói về việc xem version code của 1 program hay function module...
Và đặc biệt làm sao để reverse lại code cũ
Ví dụ để xem version code của 1 include thì chúng ta vào Tcode SE38, show code hiện tại lên.


Tiếp theo trên menu chọn Utilites -> Versions -> Version Management. Khi đó chúng ta có thể xem được version hiện tại, transport request đang gắn, ngày giờ thay đổi, user thay đổi


Để so sánh code giữa 2 version khác nhau thì chúng ta tích chọn version cần so sánh và chọn 

 


Vậy là chúng ta có thể biết dòng nào thay đổi dòng nào được add thêm vào..

Tiếp theo để quay lại phiên bản code cũ theo transport request thì chọn vào tích vào version muốn Retrieve và chọn Retrieve


Sau khi chọn Retrieve hệ thống sẽ hiển thị thông báo apply code cũ lên phiên bản mới nhất và chọn Continue để tiếp tục


Khi đó chúng ta phải active chương trình để cho nó có hiệu lực